تنظیمات فیلتر

تنظیمات فیلتر : برای تنظیمات فیلتر و درج و بهره گیری از امتیازات فیلترنویسی باید از تابلوی اصلی بورس که به شکل رایگان در اختیار تمامی کاربران و معامله گران بازار بورس اوراق بهادار قرار گرفته استفاده کرد. گام اول : درابتدا به http://www.tsetmc.com میرویم .یکی از مهم ترین کاربرد سایت tsetmc (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) […]

بیشتر بخوانید