آموزش بورس در شیراز

بازار بورس چیست ؟ در کل بازار جایی است جهت خرید و فروش . به بیانی دیگر هرگاه بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و امکان انجام معامله به وجودآید ،بازار شکل گرفته. این فرصت علاوه بر مکانی که به صورت فیزیکی قابل مشاهده است در شبکه های ارتباطی جمعی مثل اینترنت نیز تشکیل […]

بیشتر بخوانید