نحوه نصب اندیکاتور

اندیکاتور چیست؟ کلیه اندیکاتورها با بهرگیری از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار کاربردی مربوط به ان نماد ، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. اغلب اوقات اندیکاتورها را برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم به کار میبریم. و در آخر بهرگیری همزمان از […]

بیشتر بخوانید