درج فیلتر

در ادامه مطالب قبل با عنوان فیلتر نویسی چیست و تنظیمات فیلتر  که بطور جامع به آن پرداختیم . به مبحث نحوه درج فیلتر می رسیم برای انجام فیلترنویسی، باید درابتدا با یک سری عملگر آشنا شوید. به عبارتی باید به زبان کامپیوتر یک سری عملیات ریاضی را تعریف کنید ،البته احتمالا با بیشتر آن‌ها […]

بیشتر بخوانید

تنظیمات فیلتر

تنظیمات فیلتر : برای تنظیمات فیلتر و درج و بهره گیری از امتیازات فیلترنویسی باید از تابلوی اصلی بورس که به شکل رایگان در اختیار تمامی کاربران و معامله گران بازار بورس اوراق بهادار قرار گرفته استفاده کرد. گام اول : درابتدا به http://www.tsetmc.com میرویم .یکی از مهم ترین کاربرد سایت tsetmc (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) […]

بیشتر بخوانید

فیلترنویسی چیست و چه کاربردی دارد؟

فیلترنویسی چیست؟ قبل از جواب به سوال فیلترنویسی چیست که به عنوان یکی از مهارت های ملزوم در بازار سرمایه است به آن توجه می شود. باید عرض کرد که ورود به بازار بورس چه از باب معامله گری و چه از منظر سرمایه گذاری بلند مدت می تواند فعالیتی جذاب و درآمدی پویا را […]

بیشتر بخوانید